Дан: 20. фебруара 2018.

Digitaliseringen innebär enorma möjligheter, men skapar också helt nya sårbarheter i samhället.