Дан: 24. априла 2018.

Gustaf Renman gör ett universitetsarbete om migration och söker personer som har flyttat till Sverige från Serbien (eller andra delar av F. Jugoslavien) som kan tänka sig att prata om kulturskillnader och värderingar.