Aplikacija za domaćinstvo ”39-og Omladinskog Festivala” 18-5-2019

Šta:

Kao domaćin organizovati i pripremti turniri u: Šahu, malom fudbalu, košarku (tri-na-tri), stonom tenisu, kao i ”igre bez granica” (5-kamp)

Kako:

U vašem gradu iznajmiti i spremiti sve za gore navedene turnire (doručak, ručak, materijal, sudije, lokal za zabavu…).

Kome:

Našim članovima iz drugih udruženja u starosti od 15 do 30 god.

Uloga Srpske Omladinske Organizacije: Šaljemo prijave i informacije udruženjima o turniru. Isplaćujemo po dogovoru za doručak i ručak za svakog učesnika. Isplaćujemo na osnovu dogovora pre festivala fakture i koštanja oko sale, sudija i slično. (Festival vas ne košta ništa, osim truda, angažmana i vremena…)

Kad:

Omladinski Festival treba da se organizuje 18. Maj 2019, rok aplikacije je 1. septembar.

Zašto ”Omladinski Festival”: Ideja sa ”Omladinskim Festivalom” je da kroz turnire a posle i kroz završno druženje, članstvo SOO i samim tim udruženja da posete druga udruženja a i da udruženja kroz domaćinske uloge dobijaju ekonomsku podršku. Omladinski Festival slavi 39. Godina 2019, tradicija je tu da se nastavlja, Omladinski Festival je najveći skup Srpske omladine u Švedskoj!

DA!

Želimo da budemo domaćini ”Omladinskog festivala 2019”! Ispunite aplikaciju – Omladinski arrangera 2019

MOŽDA!

Želimo da znamo više. Stupićemo u kontakt sa SOO na info@srpstvo.com alt. 084620591

NE

… rado idemo, ali da budemo domaćini….