Дан: 3. децембра 2018.

Statutarna komisija Saveza Srba obaveštava članove, društva i udruženja da je u skladu sa statutom pokrenula javnu raspravu za izmenu i dopunu važećeg statuta.