Nominera kandidat till Minoritetsspråkspriset 2019


Nu är det dags att nominera 2019 års pristagare av Språkrådets minoritetsspråkspris. Priset delas ut till en person, organisation eller motsvarande som gjort betydelsefulla insatser för minoritetsspråken i Sverige. Med minoritetsspråk avses alla andra språk än svenskan i Sverige. Det kan till exempel gälla språkpolitiskt arbete, tolkning och översättning eller pedagogiskt arbete.

Priset delas ut på Språkrådsdagen den 26 april 2019. Pristagaren utses av en extern jury. Lämna förslag senast måndagen den 18 februari.

Läs mer och hitta nomineringsblanketten på Institutet för språk och folkminnens webbplats:
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/vad-ar-sprakvard/sprakpriser/minoritetssprakspriset.html

Sprid gärna informationen inom din organisation eller ditt nätverk.

Arbetsgruppen för minoritetsspråkspriset
Språkrådet
073-558 60 45
Institutet för språk och folkminnen
www.sprakochfolkminnen.se