Prijava na konkurs za dodelu stipendija fonda ”Sveti Jovan”

Ukoliko vodite poreklo s Balkana ili ste predmetom svojih studija povezani s ovim evropskim regionom, a ujedno studirate na nekoj od visokoškolskih ustanova u Kraljevini Švedskoj, imate mogućnost da konkurišete za stipendiju!

Da bi mladi akademski građani lakše ostvarili cilj svojih studija i time sebi otvorili vrata uspeha u društvu u kome žive, neophodno je pružiti podsticaj njihovom akademskom obrazovanju, a to je upravo namera koju Bratstvo ”Sveti Jovan” želi da ostvari preko svoga fonda za stipendiranje studenata čije poreklo vodi s Balkana, kao i onih studenata čiji predmet studija je usmeren ka izučavanu ovog evropskog regiona. Finansiranje našeg fonda za stipendije isključivo se vrši donacijama i poklonima privatnih lica i preduzeća, a sva prikupljena sredstva namenjena su za dodelu jedne ili više stipendija na godišnjem nivou.

Ukoliko želite da konkurišete za dodelu naše stipendije potrebno je da nam dostavite propratno pismo u kome ćete izneti osnovne podatke o sebi s posebnim osvrtom na rezultate koje ste postigli u toku vašeg dosadašnjeg školovanja u formi CV-a, te izvod is ”LADOKA”.  Pored toga, potrebno je da popunite i formular koji se nalazi na web stranici Bratstva Sveti Jovan – www.sankt-johannes.se/stipendium

Fondacija Sveti Jovan donela je odluku o produženju prijavnog roka za dodelu ovogodišnjih stipendija

Prosle godine smo primili veliki broj vaših prijava, i zaista nas je prijatno obradovalo saznanje da u Švedskoj postoji toliki broj uspešnih akademskih građana koji su svojim poreklom ili studijama povezani s Balkanom. U nadi da će na našu adresu nastaviti da stižu takve molbe, doneli smo odluku da konkurs za dostavu prijava za ovogodišnju dodelu stipendija produžimo do 25. Novembra 2019.

Prilikom izbora kandidata vrednovaće se sledeće kvalifikacije:

  • studijski rezultati;
  • fakultetske i van fakultetske aktivnosti;
  • akademski radovi;
  • socijalne kompetencije kandidata

Poželjno je da uz prijavu priložite i preporuke mentora, predavača ili drugih lica s kojima ste u toku vaših dosadašnjih studija dolazili u bliži akademski kontakt.

Prijave do naznačenog datuma možete poslati na email adresu stipendium@sankt-johannes.se ili na poštansku adresu Sankt Johannes- Sveti Jovan, Box 1019, 10138 Stockholm

Nekompletne prijave se neće uzimati u razmatranje.

Konačna odluka o izboru kandidata za prijem ovogodišnjih stipendija biće doneta na godišnjoj sednici Bratstva Sveti Jovan, a dobitnici će biti obavešteni 10. januara 2020.

Srdačan pozdrav

Komisija stipendijskog fonda ”Sveti Jovan”