Festival Žena & Skupština OŽ 2020 prijave

Ovim putem Vas obaveštavamo da će se Godišnja Skupština Organizacije žena održati 29. februara 2020 godine u Malme sa početkom u 11:00h.

Prema odluci Organizacije žena u istom danu, a zbog smanjenja troškova, održaće se i 11. Festival žena.

Svako udruženje koje je u godini iza nas ispunilo obaveze prema Organizaciji žena, na osnovu kojih OŽ dobija dotacije stiče  pravo da o trošku organizacije pošalje 7 učesnica na Festivalu žena.

Dve od ukupno sedam članica imaće status delegata i posmatrača sa pravom glasa i posmatrača na Skupštini a o čemu odlučuje svako udruženje, te vas u skladu sa tim molimo da: 

prilikom popunjavanja prijave za Festival žena upišete tražene podatke svih 7 članica a zatim ponovo upišete dve članice  u skupštinskoj prijavi sa traženim podacima, koje će imati status delegata i posmatrača u toku trajanja Skupštine Organizacije žena.

Skupštinski materijal je u pripremi i biće poslat na adrese delegatkinja, pod uslovom da ste ostavili tačnu mejl adresu, dve nedelje pre Skupštine. Ostali materijal se šalje na adresu udruženja.

Ove godine menjaju se tri članice upravi OŽ, dve rezerve & kandidaciona komisija.

Prevoz do Malmea biće organizovan kolektivno u dogovoru sa Upravom OŽ & sekretarijatom, svaka odstupanja fakturisaće se udruženju i najljubaznije Vas molimo da ispoštujete ovu odluku.

Uz dopis prosleđujemo i Prijavu za Godišnju Skupštinu 2020 i Prijavu za Festival žena 2020

Molimo Vas da uredno ispunjene prijave pošaljete na adresu: Bellmansgatan 15, 118 47 Stokholm ili elektronskom poštom na serbernas@srpstvo.com

Poslednji rok prijave je 25. januar 2019

Uskoro više informacija o programu Festivala i Godišnje Skupštine!

Srdačan pozdrav,

Uprava OŽ