Statutarna javna rasprava

Statutarna komisija Saveza Srba obaveštava članove društva i udruženja, da je u skladu sa statutom, pokrenula javnu raspravu za izmenu i dopunu važećeg statuta.

U periodu od 1. decembra 2020 godine do 1. februara 2021 god, svi zainteresovani mogu poslati predloge za izmenu i dopunu statuta.

Posle 1. februara 2021 godine, statutarna komisija će razmatrati prispele predloge i kontaktirati predlagače, kako bi konačno napravila predlog izmene i dopune statuta za predstojeću skupštinu, koja će se održati marta 2021 godine.

Predlozi se šalju Sekretarijatu Saveza Srba,
serbernasriksforbund@srpstvo.com
najkasnije do 1. februara 2021 godine.
Statut

Za dodatne informacije i pitanja, možete se obratiti članovima statutarne komisije:

Milan Mitić, 0737 240018, miticmilan1531@gmail.com

Gojko Slijepčević, 0737 833460, gojko.bansel@hotmail.com

Mira Pavlović, 0730 744516, mira.pavlovic@live.se

30. novembar 2020 Milan Mitić