Kvinnoorganisation

(en ny sida kommer här snart…)

 

Serbiska kvinnoorganisationen är en ideell, politiskt och religiöst obunden sammanslutning inom Serbernas Riksförbund (SRF).

KO är en självständig sammanslutning och har funnits sedan 1975 och samlar runt 1500 medlemmar varav den majoriteten är kvinnor med serbiskt ursprung eller med rötter i det f d Jugoslavien. SRF (och som det tidigare hette Jugoslaviska RF) har en lång tradition av folkbildande, upplysande och kunskapsförmedlande arbete.

Inom både SRF och JRF har kvinnoorganisationen alltid haft en stark ställning vid sidan om frågor som arbetarnas rättigheter, mångfald och diskrimineringsfrågor och där drivit frågor som berör jämställd- och jämlikhetsfrågor.

KO har varit en garant för att allas åsikter, viljor och möjligheter att påverka både SRF och de lokala föreningarna i deras arbeta och på så sätt bidragit till en bättre, livfullare och rättvisare organisation. KO:s centrala uppgift är i sig själv att öka om inte enbart jämställdheten inom förbundet och föreningarna upplysa, belysa och sätta fokus på jämställdhets-, jämlikhets- och genus frågor inom föreningslivet.