Tävling för att visa kulturprogram / föreställningar

Serbiska Föreningen i Sverige tillkännager tävling för att visa kulturprogram / föreställningar för barn, ungdomar och vuxna i Sverige för våren – hösten 2021.

Vid detta tillfälle inbjuder vi individer, grupper och professionella teatrar för barn, ungdomar och vuxna att skicka sina ansökningar och delta och visa sina program, pjäser, workshops …

Fyll i ANSÖKAN och skicka den senast den 15 januari 2021!

ANSÖKAN OM DELTAGANDE I TÄVLING AV KULTURPROGRAM FÖR ASSOCIERINGEN AV SERVER AV SVERIGE

Ladda ner ansökningsdokumentet från vår webbplats, fyll i det och skicka det till

serbernasriksforbund@srpstvo.com

och ange i titeln på ansökan via e-post

Ansökan om kulturprogram 2021 – (programnamn / föreställning)

Väljaren och ledningen för föreningen väljer tre program / föreställningar som kommer att realiseras

Det grundläggande kriteriet för urvalet av föreställningar är deras konstnärliga kvalitet samt möjligheten att framföra föreställningen under de tekniska förhållanden som arrangören har. Kvaliteten på framträdanden och möjligheten att uppträda bestäms av väljarna tillsammans med medlemmarna i föreningens styrelse

Observera att prioritet ges till program som handlar om:

1) bevarande av språk, historia, tradition

2) har modernitet och betydelse särskilt för ungdomar (barn och ungdomar)

3) och kommunicera med det svenska samhället

GÄSTVILLKOR:

Kostnaderna för värd, transport, logi, mat och teknisk support täcks av arrangören, Serberföreningen i Sverige, tillsammans med föreningarna i Sverige.

vänliga hälsningar

Alliance Management

Stockholm den 1 december 2020