Prijava Kandiciona komisija 2019

Naime, sledeća Skupština se održava 23. marta 2019 godine u Sedertelju. Da bi omogućili kandidacionoj komisiji da korektno odradi zadatak, povjeren joj, od strane Skupstine saveza, molimo Vas da Vaše prijave pošaljete najkasnije do 1. februara 2019 godine. Ove godine bira se predsjednik Saveza, jedan član uprave, tri zamjenika u Upravi i 12 članova u četiri komisije (Statutarna, socijalna, kandidaciona komisija i revizija)

U prilogu Vam šaljemo prijavu za radna tjela Saveza. iskreno se nadamo da ćemo uz Vašu pomoć i blagovremene prijave, ove godine, na Skupštini imati dobre prijedloge i konstruktivne diskusije.

Prijave šaljite presjedniku kandidacione komisije, Babić Anđelku na sledeću mail adresu; andelko.babic@gmail.com

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica, obratite se članu komisije :

Babić Andjelko, 076 2877995

S poštovanjem,

Babic Anđelko,