Poziv Srpske omladinske organizacije u Švedskoj na Redovnu Skupštinu 2019-02-16 – Solna

Svako registrovano udruženje SOO ima prava da na Skupštinu pošalje delegate čiji se broj delegata reguliše tačkom § 9 u Statutu SOO.

Delegati

Pravo glasa na Skupštini imaju delegati, gosti kao i zaposleni u sekretarijatu Srpske Omladinske organizacije nemaju pravo glasa .

Delegati za Skupštinu se biraju proporcionalno prijavljenom broju članova udruženja:

  • Dva delegata po udruženju od 5-200 članova do 30 godina
  • Tri delegata po udruženju od 201-400 članova do 30 godina
  • Četiri delegata po udruženju preko 401 članova do 30 godina

Ceo Statut SOO nalazi se na web stranici www.srpstvo.com

Srpska Omladinska Organizacija stajaće iza troškova hrane i smeštaja ukoliko su delegati udaljeni najmanje 250 km od Solne.

Za više informacija o Informativnoj Skupštini javite se na broj sekretarijata  08-462 05 91 ili na već poznatu mejl adresu info@srpstvo.com 

Rok prijave za redovnu Skupštinu je 25. jan Prijave možete poslati na info@srpstvo.com ili poštom na: Serbiska UO, Bellmansgatan 15, 118 47 Stockholm