Humanitarna akcija

Stokholm april 2019

Dragi prijatelji,

Pozivamo vas zajedničku humanitarnu akciju.
Pozivamo vas da se zajedno odreknemo jedne večeri u kafani, a da taj novac uplatimo školi za djecu sa posebnim potrebama “1. Novembar” u Čačku.

Prema nama bi bilo humano da jedno veče preskočimo, a novac je potreba da se nabave nova učila koja bi djeci pomogla u učenju i napredovanju u životu.

Iz našeg Humanitarnog Fonda Radmila Eriksson, upravni odbor Organizacije Žena je donio odluku da izdvoji 5 000 sek i tako pomogne ovu akciju .

Takodje pomoćemo akciju u vremenskom periodu od 15 aprila do 15 maja 2019 godine. tako sto sva sredstva koja budu uplaćena u naznaćenom vremenskom periodu na swish broj Organizaciji Žena uputiće se za pomenutu akciju.

Ukoliko ste voljni da zajedno sa nama učestvujete uplatite vaša sredstva i naznačite “1 novembar Čačak“ Naše malo znači nekome puno ️!

Kako uplatiti? SWISH:123 326 93 47 uplatu naznačiti ”1. Novembar Čačak”

SWISH: 123 326 93 47 uplatu naznačiti ”1. Novembar Čačak”