Kulturni Fond za 2020 godinu

Savez Srba, Organizacija Žena i Omladinska Organizacija su na zajedničkom sastanku održanom 15. septembra 2018 odlučili da osnuju Kulturni Fond te odobre ekonomsku podršku svim našim udruženjima i njihovim projektima u oblasti kulture.

Na sastanku u Västeråsu održanom 21. septembra 2019 odlučeno je da se nastavi finansiranje iz redovnog budžeta za 2020 godinu od strane sve tri krovne organizacije.

Pravo učesca na konkursu za 2020 godinu imaju sva udruženja u okviru Saveza Srba i Srpske Omladinske Organizacije s tim da prednost za dobivanje dotacija iz Kulturnog Fonda imaju udruženja koja nisu dobila dotacije ranije.

Ako vaše udruženje ima želju da u periodu od 1. aprila do 31. decembra 2020 da na kulturnom polju samostalno ili u saradnji sa drugim udruženjima ili partnerima napravi neki kulturni projekat, popunite priloženi formular za vas projekat i pošaljite na adresu Saveza.

Neki od primjera šta će Kulturni Fond da finansira u okviru kulturnih projekata su: smotre i festivale folklora, pozorišne, dječije i slične predstave, različita gostovanja umjetnika, predavanja, tribine, posjete pisaca, večeri poezije, horska pjevanja, razne kulturne radionice, izložbe, posjete muzejima i slično.

Napomena: Kulturni Fond neće finansirati nikakve fešte, proslave kao ni bilo kakve sportske aktivnosti, šahovska takmičenja i takmičenja u kartanju.