SRPSKA OO – GODIŠNJA INFORMATIVNA SKUPŠTINA 2020

Na godišnjem skupštinuu će se diskutovati o sledećim temama:

  • Odobravanje izveštaja za 2019
  • Oslobađanje odgovornosti uprave
  • Određivanje novog budžeta i plan rada za 2020
  • Popunjavanje nepopunjenih mesta u upravi.


Sva udruženja koja su član SOO imaju pravo da pošalju svoje predstavnike, broj predstavnika se odlučuje u §9 u statutu.


§ 9
Pravo na glas

Na godišnjoj skpuštini prisustvuju predstavnici članova udruženja koji imaju pravo glasa, gosti i ukoliko su u mogućnosti osobe koje rade u kancelariji/ama i/ili zaposleni u projektu.

Broj predstavnika iz svakog društva se računa na sledeći način:

– Dva predstavnika za društva koja imaju 5-200 članova do 30 godina

– Tri predstavnika za društva koja imaju 201-400 članova do 30 godina

– Četiri predstavnika za društva koja imaju 401 i vise članova do 30 godina

Svako udruženje  ima pravo da pored svojih predstavnika pošalje jednog posmatrača, koji ima mogućnost da tokom sastanka upozna prestavnike drugih udruženja i da stekne uvid u to kako organizacija funkcioniše.

Troškove putovanja do i od godišnje skupštine snosi SOO, pod uslovom da je izabrana najjeftinija varijanta putovanja npr. da se putuje zajedno jednim vozilo sa ostalim omladincima.
U slučaju da se prostorije društva nalaze 250km ili dalje od Malmea, troškove noćenja u dvokrevetnoj sobi snosiće SOO, u suprotnom će troškove boravka platiti udruženje iz koga predstavnik dolazi, ako predstavnik odluči da prenoći.