Дан: 30. новембра 2022.

Statutarna komisija Saveza Srba obaveštava članove društva i udruženja, da je u skladu sa statutom, pokrenula javnu raspravu za izmenu i dopunu važećeg statuta.U periodu od 1. decembra 2022 godine […]